Om symposiet – Københavns Universitet

NORNA-symposium 2009 > Om symposiet

Om symposiet 

Fra foredragssalenTeorien om at samlinger af visse karakteristiske stednavne inden for afgrænsede områder – såkaldte navnemiljøer – er udtryk for samfundsstrukturen og organiseringen i landskabet på tidspunktet for navnenes dannelse, fremstår umiddelbart meget lovende for den arkæologiske jernalderforskning. De karakteristiske stednavne inden for navnemiljøerne synes at afspejle elementer og funktioner som stemmer vel overens med de karaktertræk der inden for den arkæologiske centralpladsteori fremhæves som signifikante ved yngre jernalders centralpladskomplekser, nemlig handel, håndværk, religiøs og retslig udøvelse, stormandsbebyggelser osv.

Med symposiet Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid har vi ønsket at sætte fokus på samlinger af stednavne inden for afgrænsede områder, spørgsmålet om betydningsrelationen mellem disse samt koblingen til teorier om det samfund hvori de er dannet. Indlæggene til symposiet havde enten karakter af materialefremlæggelse i form af eksempler på navnemiljøer eller stednavneelementer med relation til samfundsstruktur, eksempler på sammenfald mellem arkæologiske lokaliteter og stednavne med samfundsstrukturel relevans eller teoretiske og metodiske indlæg af både toponymisk, arkæologisk, historisk og geografisk karakter der kunne belyse emnet og/eller lægge op til diskussion. Symposiet var tænkt tværfagligt, således at emnet kunne belyses fra så mange vinkler som muligt.