Program – Københavns Universitet

Program

Tirsdag den 12. maj

13:30 

Fælles bustransport fra Nyborg Banegård til Ryslinge Højskole

14:00

Ankomst til Ryslinge Højskole
Frokost og indkvartering

16:00–18:15

Velkomst
Bent Jørgensen: Navne og navnemiljøer omkring de danske Gudme’r
Charlotte Fabech: Centralpladser 20 år efter Gudme – et arkæologisk perspektiv på plads og landskab
Per Vikstrand: Sakrala ortnamn och centrala. Om den religiösa sfärens ställning i dimensionen centrum-periferi under förkristen tid

18:15–19:15

Middag

19:15–20:30

Svarvar Sigmundsson: Navnemiljøer på Island
Kristin Magnussen: Navnemiljøer på Færøerne i vikingetiden

Onsdag den 13. maj

8:00–9:00

Morgenmad

9:00–10:20

Lasse Sonne: Sakrale stednavne og kult – metodologiske overvejelser om kildeudnyttelse
Birgit Eggert: Danske stednavne på -lund. Indledende studier

10:20–10:40

Kaffe

10:40–12:00

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Haves: Centralplads. Søges: Onomastiske spor. En historisk-geografisk jagt på centralpladsrelaterede navnegrupper ved Tissø på Sjælland
Lisbeth Eilersgaard Christensen: Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark. Om muligheder og vanskeligheder

12:00

Frokost

13:30–14:50

Mette Pilgaard: Farrisskoven i det nordlige Sønderjylland – myte eller realitet?
Jens Andresen: Næs, vig og drag. Forsvar og kontrol af kystbundne sejlruter fra sen jernalder til tidlig middelalder

14:50–15:10

Kaffe

15:10–16:30

Mette Brosolat Ohlsen: Stednavne på -lev som arkæologisk kontekst
Jan Paul Strid: Götala, Kvinneby, Rocklunda. Om den äldre järnålderns bygd och samhälle i västra Östergötland

16:30–16:40

Pause

16:40–18:00

Ola Svensson: Den medeltida rättsutövningen inom och utom järnålderns namnmiljöer
Tom Schmidt: Jernalderens navnemiljø i Slidre i Valdres

18:00

Middag

Torsdag den 14. maj

8:00–9:00

Morgenmad

9:00–10:20

Rikke Steenholt Olesen: Personbetegnelser i stednavne
Andres Siegfried Dobat: Mapping social order. Place names containing military titles and the development of political administration in 10th century South Scandinavia

10:20–10:40

Kaffe

10:40–12:00

Inge Særheim: Navnemiljø i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen
Ole-Jørgen Johannessen: Jernalderens navnemiljøer på Nordvestlandet

12:00

Frokost

13:30–18:00

Ekskursion: Gudme, Broholm (Sehesteds samling), Ladby, Hindsholm

19:00

Festmiddag

Fredag den 15. maj

8:00–9:00

Morgenmad

9:30

Afrejse mod Odense Banegård