NORNA-symposium 2009: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid

Norna-symposiets deltagereSymposiet Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid var det 38. i rækken af NORNA-symposier og blev arrangeret af Afdeling for Navneforskning på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Symposiet satte fokus på samlinger af stednavne inden for afgrænsede områder, spørgsmålet om betydningsrelationen mellem disse samt koblingen til teorier om det samfund, hvori de er dannet.

Ryslinge Højskole på Fyn lagde lokaler til symposiet som fandt sted fra den 12. til den 15. maj 2009.

Bidragene fra foredragsholderne har dannet grundlag for en udgivelse i rækken af NORNA-rapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangører

Symposiet blev arrangeret af Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Navn Titel Telefon E-mail

Lisbeth Eilersgaard Christensen

Peder Gammeltoft

Om NORNA

Nordisk samarbejdskomité for navneforskning er en sammenslutning af nordiske forskere som har specialiseret sig i navneforskning. Komitéen er stiftet i 1971 og har som formål at fremme onomastisk forskning i de nordiske lande.

Se NORNAs website

Kontakt

Bent Jørgensen
Professor emeritus
Københavns Universitet