Symposierapport – Københavns Universitet

NORNA-symposium 2009 > Symposierapport

Symposierapport

Rapporten fra symposiet er nr. 86 i rækken af NORNA-rapporter og har titlen Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

Bogen kan bestilles gennem NORNA-förlaget og koster 170 SEK + forsendelse ved bestilling inden 1. juli 2011 − og 225 SEK + forsendelse derefter.

Symposiet rummede i alt 18 foredrag, hvoraf de 12 publiceres i rapporten. De spænder over et vidt felt af indfaldsvinkler, og det er redaktionens håb at de må tjene til inspiration for ny og fortsat forskning inden for emnet. Alle de publicerede bidrag har været gennem en dobbeltblind fagfællebedømmelse.

Download reklameblad med bestillingsseddel.